23ο   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ

23ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης

Φλέμινγκ 10– 60100 Κατερίνη

Τηλ: 2351047858– Fax: 2351023004

mailto:mail@23nip-kater.pie.sch.gr

Κατασκευή – συντήρηση ιστοσελίδας:

Γίδαρη Στυλιανή—Νηπιαγωγός